KERESÉS
Panelkommandó
TUV
matászsz
Hírek

 


Ha nem fizetjük a távhőszámlát

2015. október 29.

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kíséri ügyfeleink díjfizetéseit, a fizetési nehézségekkel küzdő ügyfelek számára igyekszünk egyedi, az ügyfelek pénzügyi helyzetét figyelembe vevő  hátralékkezelési stratégiát kialakítani, segítséget nyújtani a tartozás rendezéséhez.   Ehhez azonban szükség van a személyes konzultációra.

 

Ügyfeleink a távhőszolgáltatás ellenértékét a számlán feltüntetett határidőig kötelesek kiegyenlíteni. A számla késedelmes teljesítése esetén, a hatályos jogszabályok alapján, a kiegyenlítés napjáig késedelmi kamat kerül felszámításra. A számlán minden esetben szerepel a kibocsátáskori egyenleg, mely az aktuális,  tárgyhavi fizetendő összeget is tartalmazza.

A számlán feltüntetett fizetési határidő lejártát követően fizetési emlékeztető kerül kiküldésre. Amennyiben az ügyfél díjfizetési kötelezettségének a fizetési emlékeztető ellenére sem tesz eleget, társaságunk ajánlott küldeményben hívja fel a figyelmet a hátralék rendezésére, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítjuk az ügyfelet, hogy a tartozást a fizetési felszólító keltétől számított 15 napon belül rendezze.
Ebben az esetben már a tulajdonosok és az érintett adóstársak is tájékoztatást kapnak a tartozásról.
Ha a felszólítás eredménytelen, fizetési meghagyás kibocsátását, majd annak jogerőre emelkedését követően, végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezzük. Jogi eljárás esetén társaságunk jogosult az adóssal szembeni követelésének érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költségét, eljárási díjat, illetéket és a felszólítás költségeit az adóssal szemben érvényesíteni, ami jelentősen megnöveli a tartozást.
A késedelmes fizetés jogkövetkezményeként a szolgáltatás felfüggesztésére is sor kerülhet.
A kizárás megakadályozása jogkövetkezményekkel és további költségekkel jár, ezért  javasoljuk, hogy a hátralékos ügyfél a szolgáltatás átmeneti felfüggesztését tegye lehetővé, biztosítsa a lakásba való bejutást.

A nehéz helyzetbe került ügyfélnek lehetősége van lakhatási támogatás és adósságkezelési támogatás igénylésére a hatályos önkormányzati rendeletben előírt feltételek szerint. A teljes tartozásra vonatkozó írásos részletfizetési megállapodás megkötésével társaságunk is igyekszik segítséget nyújtani a tartozás rendezésében.  Javasoljuk, hogy fizetési nehézségek esetén az ügyfél mielőbb keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat a probléma közös megoldása céljából.


e-ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
IDŐPONTFOGLALÁS ÜGYINTÉZÉSRE
e-SZÁMLA
SÜRGŐS KÖZLEMÉNYEK
FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE
HÍREK
2018. szeptember 11.

Szeptember 21-én 10 és 14 óra között a PÉTÁV Kft. várja az érdeklődő osztályokat a Civil Közösségek Házában a Tiszta levegőt! A távhőszolgáltatás előnyei című programjával.

2018. szeptember 11.

Szeptember 15-én kezdetét veszi a fűtési időszak, ami a következő év május 15-ig tart. A lakóépületekben – a várható kedvező időjárásra való tekintettel – szeptember 15-én nem válik szükségessé a hőközponti fűtőberendezések üzembe helyezése.

2018. augusztus 28.

A PÉTÁV Kft. a távhőszolgáltatási feladatok hatékony, gazdaságos és üzembiztos végrehajtásának, valamint a távhőszolgáltatási piac bővítésének érdekében számos beruházást végez 2018-ban is. 

MarkCon 2009
Kereső Elérhetőségek Hírek Oldaltérkép Impresszum