KERESÉS
Panelkommandó
TUV
matászsz
Hírek

 


TÁJÉKOZTATÓ

2006. december 6.

A kormány 231/2006.(XI.22.) számú rendeletéről, mely a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról rendelkezik

Távhőszolgáltatás igénybevétele esetén

Ki jogosult a támogatásra?

Az a felhasználó illetve díjfizető, aki igénybe veszi a távhőszolgáltatást, a szolgáltatásért fizetendő számla a nevére van kiállítva, és a háztartásban együtt élők nettó havi jövedelme fogyasztási egységenként nem éri el az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét.

Szintén jogosult támogatásra az is, akinél fenti jövedelemhatáron belül van a háztartás jövedelme, de a közüzemi szerződés szerint a szolgáltatásért kiállított számla a társasház / szövetkezeti ház nevére van kiállítva, és a díjfelosztást a közösképviselő/lakásszövetkezet végzi.

Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

Távhőszolgáltatás esetén mire jár támogatás?

Távhőtámogatás kizárólag háztartási célú felhasználásra jár, esetünkben ilyen célú fűtésre és használati melegvíz igénybevételére.

Háztartás: az egy lakásban együtt élő ott bejelentett, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Mit jelent a fogyasztási egység?

Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszámát kell érteni. Ezek az arányszámok a következők:

  • a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0
  • a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9
  • a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8
  • a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma 0,8 személyenként
  • a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma 0,7 személyenként

A magasabb összegű családi pótlékban valamint a fogyatékossági támogatásban részesülők arányszáma, illetve a háztartásban egyedülállóként gyermekét nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik.

A háztartásban élők arányszámait összeadva és ezzel az összeggel elosztva a háztartás összes nettó jövedelmét, kapjuk meg az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet.

Mi számít jövedelemnek?

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adókötelesnek vagy adómentesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat is.

A jövedelem alatt nettó havi jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a társadalombiztosítási járulékkal, a munkavállalói járulékkal, valamint a magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal csökkentett jövedelmi adatokat kell feltüntetni.

Nem minősülnek jövedelemnek: az igénylőlap kitöltési tájékoztatójában szereplő, tételesen felsorolt anyagi juttatások, segélyek és támogatások.

Az igénylőlapon a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagos nettó jövedelmét kell feltüntetni.

A jogosultaknak egyforma támogatás jár?

Nem. A jogosultakat az egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem alapján négy kategóriába sorolták. Ezek a következők:

  • 1,680 Ft/MJ (azaz 1.680 Ft/GJ) a támogatás bruttó összege, ha a háztartás egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (ez 2007.01.01-től 53.660 Ft)
  • 1,380 Ft/MJ (azaz 1.380Ft/GJ) a támogatás bruttó összege, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg a két és félszeresét. (tehát 53.661 Ft és 67.075 Ft közé esik)
  • 1,068 Ft/MJ (azaz 1.068 Ft/GJ) a támogatás bruttó összege, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, de nem haladja meg a háromszorosát (tehát 67.076 Ft és 80.490 Ft közé esik)
  • 0,768 Ft/MJ (azaz 768 Ft/GJ) a támogatás bruttó összege, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát, de nem haladja meg a három és félszeresét (tehát 80.491 Ft és 93.905 Ft közé esik)

Ha az egy fogyasztási egységre 93.905 Ft feletti nettó havi jövedelem jut akkor támogatás nem jár !

Mi a támogatásigénylés ügymenete?

Az igénylő lapokat a háztartásokba a Magyar Államkincstár juttatja el még 2006. december hónapjában. A kitöltött igénylőlapokat a Magyar Államkincstár lakhely szerint illetékes megyei Területi Igazgatóságához lehet 2006. december 1-től benyújtani. A Baranya megyei Igazgatóság címe: 7633. Pécs, Szigeti u. 33/a. A támogatásra való jogosultságot egyszerűsített határozattal szintén a Magyar Államkincstár állapítja meg.

A jogosultsági időszak minden év január 1 és december 31 közötti időszak

Tehát a jogosultságot minden évben meg kell újítani azon háztartásoknak, akik jogosultak a támogatásra.

Az első jogosultsági időszak 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjed. Ennek feltétele, hogy az igénylés 2007. március 31. előtt beérkezzen a Magyar Államkincstárhoz.

Aki 2007. március 31-e után nyújtja be az igénylést, és jogosult támogatásra, csak az igénylés hónapját követő hónap elsejétől kerül megállapításra a támogatás.

Az igényléshez mellékelni kell ez előző havi távhőszolgáltatási számla /részszámla/ másolatát, ha az igénylő felhasználóként vagy díjfizetőként (tehát nevére szóló számlát kap) a távhőszolgáltatónak közvetlen fizet a szolgáltatásért.

A szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználó/díjfizető a megkötött közüzemi szerződés másolatát kell, hogy mellékelje az igényléshez.

Természetesen azok a jogosultsági feltételeknek megfelelő háztartások sem maradnak ki a támogatásból, ahol a távhőszolgáltatás díját a lakóközösség egy összegben fizeti meg távhőszolgáltató részére, tehát névre szóló számlát nem kapnak.

Ebben az esetben a közös képviselő nyilatkozatát kell csatolni, melyben a közös képviselő a rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatban igazolja a távhőszolgáltatás igénybe vételét.

Fontos tudnivaló, hogy jogosultnak és a háztartása tagjának támogatás egyidejűleg csak egy lakóingatlan tekintetében állapítható meg.

Bérlő jogosult lehet-e támogatásra?

Igen, amennyiben jövedelmi viszonyai a támogatás megállapítására jogosulttá teszik, és a lakóingatlanban lévő háztartása felhasználóként/díjfizetőként hivatalosan szerepel szolgáltatónál (tehát nevére szóló számlát kap) , vagy a társasház egyösszegű díjfizetése esetén a közös képviselő igazolja , hogy a távhőszolgáltatási díj fizetésére kötelezett.

Néhány gyakorlati tanács az igénylőlap kitöltéséhez

A távhőszolgáltató pontos megnevezése: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.

Nyilatkozat 4. pontjánál a távhőszolgáltatás jelölendő X-szel

A számlán megtalálható a szolgáltatást biztosító hőközpont/ hőfogadó azonosítója.

Ez a belvárosi területen B vagy T betűvel, az uránvárosi területen P, míg a kertvárosban K, illetve S valamint N betűvel kezdődő jelzés. Ezeken felül még lehet ZSGŐZ, vagy F jelzéssel kezdődő is.

Ügyfél azonosító szám szintén a számlán található, illetőleg a hővételezési hely azonosítóhoz a számlán szereplő fogyasztási hely azonosítót kell írni.

További kérdéseikre telefonon, a 189-es zöld számon a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központtól kaphatnak választ.

Az új támogatási rendszer működésével kapcsolatos információadással mi is szívesen állunk rendelkezésre.

 

Pécs, 2006. december

PÉTÁV Kft. Ügyfélszolgálata

 


e-ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
IDŐPONTFOGLALÁS ÜGYINTÉZÉSRE
e-SZÁMLA
SÜRGŐS KÖZLEMÉNYEK
FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE
HÍREK
2019. április 15.

Több mint hatszáz pécsi általános iskolás rajzolta meg a PÉTÁV Kft. felhívására, mit is jelent számára egy olyan város, amelyben nincsenek kémények és tiszta a levegő.

2019. március 6.

Tásvős energetikai korszerűsítés Pécsen a KEHOP támogatási rendszerben

2019. február 26.

Játsszon és nyerjen a PÉTÁV Kft. füstmentes akciójával!

MarkCon 2009
Kereső Elérhetőségek Hírek Oldaltérkép Impresszum