Új fogyasztók csatlakoztatása és szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a pécsi távhőrendszeren

KEHOP-5.3.1-17-2017-00008

Projekt címe: Új fogyasztók csatlakoztatása és szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a pécsi távhőrendszeren
Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00008
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt összköltsége (Ft): 2 495 186 122

Támogatás összege:

Támogatás összege (Ft): 1 247 593 061
Támogatás intenzitás: 50%

A Projekt időbeli ütemezése:

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 12.15.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.07.31.

Projektleírás

A projektet a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani.

A szekunder távhővezeték-hálózat a szolgáltatói hőközpontból kiinduló és a hővel ellátott épületekig terjedő, használati melegvíz és cirkulációs vezetékből álló rendszer.
A szekunder csővezetéki elosztóhálózat életkora több mint 30 év. A vezetékek hagyományos technológiával készültek, vasbeton védőcsatornába helyezett és a helyszínen hőszigeteléssel ellátott vezetékek.

A különféle korróziós és mechanikai hatások következtében a szekunder vezetékek állapota leromlott, a vezeték dilatációs mozgásából kifolyólag a hőszigetelés a csőtől elvált, feltáskásodott, helyenként sérült és erősen hiányos. A meglévő szekunder vezetékek állapota tehát úgy az üzembiztonság, mint a hőveszteség szempontjából kedvezőtlen.

A közműalagútban és az épületek alagsorában lévő szekunder távhővezeték rendszer szintén négyvezetékes, jellemzően jobb állapotú a védőcsatornába fektetett vezetéknél.
A közműalagúthoz csatlakozó leágazó szakaszok vasbeton védőcsatornás szerkezetűek.
A leágazások falátvezetése védőcsöves, a leágazások elzárói a közműalagútban kezelhetőek.

A csővezetékek hőszigetelése kőzetgyapot matrac, PVC lemezburkolattal. A projekt három részből áll, szolgáltatói hőközpont megszüntetésekhez tartozó új, korszerű felhasználói hőközpontok kialakításokból, piacbővítő beruházásokból és jelenleg földgáztüzelésű kazánnal ellátott épületcsoport távhőre csatlakozásából.

Az első projektelem a szolgáltatói hőközpontok megszüntetése, új felhasználói hőközpontok létesítése. A több száz lakást ellátó nagy tömb-hőközpontok (szolgáltatói hőközpontok) elavult műszaki színvonala, kialakítása, vezérlése nem alkalmas arra, hogy az épületek egyedi hőigényét gazdaságosan, magas színvonalon kielégítse. Korszerű műszaki megoldást az jelent, ha az épületek hőfogadói helyett a primer rendszerre közvetlenül csatlakozó új, energiatakarékos felhasználói hőközpontok kerülnek telepítésre.

A szolgáltatói hőközpontok, valamint a hőközpontok és az egyes épületek közötti nagy hőveszteségű, több vezetékes hálózatból álló szekunder vezetékek elbontásra kerülnek. Az egyes épületekben új kompakt hőközpontok telepítése történik, melyek korszerű földbefektetett primer távvezetékekkel közvetlenül csatlakoznak a primer távhőrendszerre. Az új hőközpontok szabályozása az adott épület igényéhez alkalmazkodik, biztosítva a távhőenergia leghatékonyabb felhasználását.
A hőveszteség és a felhasznált villamosenergia csökkentése részben a kiterjedt szekunderhálózatok felszámolásával, részben a szolgáltatói hőközpontok megszüntetésével érhető el.

A második projektelem a Zsolnay úti lakótelepet ellátó vezeték meghosszabbításával elérhető a földgáztüzeléses kazánházról ellátott felhasználók egy csoportjának a pécsi távhőrendszerre való csatlakozása. A projektelem új felhasználók távhőrendszerre csatlakozásának tekinthető. Eredményeként a jelenleg tisztán földgáztüzelésű kazánházból ellátott épületek a nagyrészt biomassza alapú hőtermeléssel ellátott távhőrendszerre csatlakoznak, jelentősen növelve a megújuló alapú hőfelhasználást.

Harmadik projektelem a Pécs keleti irányában meghosszabbított vezeték környezetében és a város egyéb területein új felhasználók csatlakoztatása a távhő rendszerre. A beruházás energetikai és üzemviteli (fenntartás) szempontból is jelentős előnyökkel jár. A jelenleg, illetve a fejlesztés nélkül földgázból termelt hővel ellátott épületek hőigényének kielégítése a pécsi távhőrendszerre való csatlakozással a távhőrendszer legfőbb hőforrásában, a pécsi erőműben szinte teljes egészében megújuló alapú energiahordozóval termelt hővel történik.

A második és harmadik projektelem megvalósítása által a korábban földgáztüzelésű kazánházról ellátott illetve új létesítésű, távhőre csatlakoztatni tervezett felhasználók bekapcsolására új, korszerű hőközpontok előreszigetelt vezetékek kerülnek telepítésre. A felszínen vezetett, utólagos szigetelés távhővezetékek folyamatosan ki vannak téve a környezeti, valamint külső rongáló hatásoknak, melyek következtében a szigetelés védő burkolata megsérül, a szigetelés állaga romlik. A felszíni vezetékek ezen kedvezőtlen viszonyok miatt magasabb karabantartási költséget jelentenek, a sérült szigetelések miatt pedig megnő a hőveszteségük. Ezért a felszíni vezetékeket célszerű felszín alatti vezetékkel kiváltani. PÉTÁV Kft. kijelölt egy hozzávetőlegesen 110 nyomvonalméter hosszú, felszínen vezetett szakaszt, melyet új, korszerű technológiával készült, hosszú élettartamú előreszigetelet vezetékkel terveznek kiváltani.

Projektismertető kiadvány >

Galéria