Több pontban is módosult társaságunk Üzletszabályzata


Tájékoztató felhasználóink részére

Pécs Megyei Jogú Város jegyzője a 3/521-5/2023. számú határozatával jóváhagyta a PÉTÁV Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatát, ami 2023. október 16-án lépett hatályba.

 

Az Üzletszabályzat az alábbi fontosabb pontokban módosult:

 

  • 2023. szeptember 1től a lejárt tartozással nem rendelkező ügyfeleinknél, a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 3. melléklete (a továbbiakban: TKSz.)  20.3. pontjának módosítása értelmében, a túlfizetés összege a következő számlá(k)ban kerül jóváírásra, amennyiben ügyfeleink nem rendelkeznek ettől eltérően.
  • A fogyasztóvédelmi hatóság konkrét ügyben tett javaslata alapján, az Üzletszabályzat  „5.1. Az Ügyfélszolgálat feladata” alpontjának 7. pontja kiegészült az elszámoló mérők szerkezeti vizsgálatára vonatkozó információkkal.
  • Az elszámoló mérők pontosabb havi adatainak megállapítása érdekében az elszámoló mérők leolvasási időpontja +/3 nap helyett a hónap utolsó napját követő 6 munkanapon belüli időszakra módosul. Ennek következtében változik a számla teljesítési ideje is.  
  • Az Üzletszabályzat 24. mellékletei a következő változat hatálybalépésétől kezdődően csak az ágazati jogszabályok felsorolását tartalmazza és nem a teljes normaszöveget.
  • Az elmúlt időszak változásainak megfelelően aktualizáltuk a PÉTÁV Kft. ellátási területeit (1. melléklet) és a Műszaki Csatlakozási Feltételeit (5. melléklet).
  • A Tszt. 37. § (5) bekezdése alapján a közszolgáltatási szerződés igénybevétellel is létrejöhet a jogszabályi és üzletszabályzati feltételekkel. Az ÁSZF kiegészült az igénybevétellel létrejött egyedi közszolgáltatási szerződések esetében hiányzó felmondási feltételekkel.
  • Az épületrész mérések számának növekedése szükségessé tette az Üzletszabályzat új, 9.3 melléklettel való kiegészítését, amely az egyéb felhasználókkal kötendő épületrész mérésre vonatkozó szerződésmintát határozza meg.
  • A fentebb már hivatkozott TKSz. 20.3. pontba foglalt rendelkezés alkalmazásának legegyszerűbb módjaként a lakossági felhasználó/díjfizető változás bejelentő (11.1 melléklet) kiegészült az erre vonatkozó nyilatkozat lehetőségével.

 

Az aktuális Üzletszabályzat elérhető az alábbi linken:

https://www.petav.hu/hu/szabalyzatok