Ugrás a tartalomra

Rezsicsökkentés


A 2014. évi XI. a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvény 22.§ az alábbiakról rendelkezik:

„A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7%-át.”

Ennek megfelelően, az igénybevett távhőszolgáltatás díja a 2013. november 1-jén alkalmazott díjhoz képest 3,3%-os mértékben csökkent október 1-jétől.
A távhőszolgáltatás díjai.

 

Novemberben ismét csökkent a távhőszolgáltatás díja

2013. november 8.  

A PÉTÁV Kft. a távhőszolgáltatási alapdíjban, a hődíjban és a vízfelmelegítési díjban is 11,1 százalékkal csökkentette díjainak mértékét.

Az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásáról szükséges módosításáról szóló 2013. évi CLXVII. törvény az alábbiakról rendelkezik:
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben meghatározott lakossági felhasználók, díjfizetők részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazokkal a feltételekkel számított összeg 88,9 százalékát.
Ennek megfelelően, az igénybevett távhőszolgáltatás díja a 2013. október 31-én alkalmazott díjhoz képest 11,1 százalékos mértékben csökken, ez összesen 20 százalékos megtakarítás a 2012. november 30-i árhoz képest.
A PÉTÁV Kft. a távhőszolgáltatási alapdíjban, a hődíjban és a vízfelmelegítési díjban is 11,1 százalékkal csökkentette díjainak mértékét.

Ez éves szinten 18.617 Ft * megtakarítást jelent egy átlagos távfűtéses lakás esetében a 2013. október 31-ig alkalmazott árral szemben.

*130 légköbméteres lakás, havi 3 m3 melegvíz felhasználás, 26 GJ hőfelhasználás mellett, 0,0052 MW csúcshőigényt figyelembe véve

Januártól tíz százalékkal csökkent a lakossági távhő ára

2013. január 10.

A 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet értelmében a lakossági távhőszolgáltatás díjtételei 2013. január 1-jétől 10 százalékkal csökkentek.

Ez azt jelenti, hogy Pécsen a lakossági távhőszolgáltatási alapdíj, hődíj és vízfelmelegítési díj 2013. január 1-jétől 10 százalékkal csökken.
Ez éves szinten 18.617 Ft * megtakarítást jelent egy átlagos távfűtéses lakás esetében a 2012. évben alkalmazott árral szemben. 
A felhasználás havonkénti elszámolása esetén a 10 százalékos csökkentés a január 1-je után felhasznált hő díjára vonatkozik, azaz a hődíj csökkenése először a februári, míg az alapdíj csökkenése már a januári számlában érvényesül.

Idény végi elszámolás (részszámla) esetében a 10 százalékos csökkenés a januári számlában megjelenik.

A nem lakossági felhasználás díja változatlan.

*130 légköbméteres lakás, havi 3 m3 melegvíz felhasználás, 26 GJ hőfelhasználás mellett, 0,0052 MW csúcshőigényt figyelembe véve

A rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató kiadványok

letöltés

letöltés

A kiadványokat minden lakossági ügyfelünkhöz eljutattuk.

A lakossági díjtételek alakulása a rezsicsökkentés hatására

letöltés

Hogyan jelenik meg a számlán a rezsicsökkentés?

Társaságunk folyamatosan tájékoztatja ügyfeleit a rezsidíjcsökkenésről a havi számlákon keresztül.

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII.  törvény értelmében lila színű kiemelt rovatban tájékoztatjuk ügyfelünket a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalókról.