Ugrás a tartalomra

Minőség és környezeti politika


A PÉTÁV Kft. minőség és környezeti politikája

A PÉTÁV Kft. 50 éves szakmai múlttal több, mint 31 000 lakás és közel 1 000 közületi fogyasztó hőenergia ellátását biztosítja.

Felismerve a minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem jelentőségét a mai gazdasági életben, valamint tevékenységeink környezeti hatásait a városra, a társaság elkötelezte magát az integrált, ISO 9001: 2000 és ISO 14001: 1996 szabványokon alapuló minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésére, valamint az ISO 9001:2015 és az ISO 14001: 2015 szabványok szerinti továbbfejlesztésére és alkalmazására.

 

A fogyasztói igényekhez igazodó takarékos üzemvitel biztosítása mellett a PÉTÁV Kft. törekszik az energia veszteségek csökkentésére, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, és jogszabályi feltételeket is kielégítő kezelésére.

A munkatársak folyamatos oktatásával és képzésekkel törekszünk a környezeti vészhelyzetekre való megfelelő reagálásra.

Mindezek figyelembe vételével elkötelezzük magunkat a jogi és egyéb követelmények betartására, teljesítményünk folyamatos javítására és a környezetszennyezés megelőzésére.

Céljainkat:

  • az üzembiztos, fogyasztói igényekhez igazodó és takarékos üzemvitellel,
  • a hatékony költségtakarékos gazdálkodással,
  • a stabil pénzügyi háttérrel,
  • a lakossági fogyasztói rendszerek korszerűsítésének támogatásával,
  • valamint jó műszaki állapotú eszközeink segítségével valósítjuk meg.

Az integrált irányítási rendszerünk hatásos és ellenőrzött működtetése érdekében munkatársaink minőségszemléletének, valamint környezeti tudatosságának állandó figyelemmel kísérésére és fejlesztésére kötelezzük magunkat, és mindent elkövetünk, hogy szakértelmünket a minőség és környezetvédelem iránti igényességünket képzéssel, információk beszerzésével folyamatosan gyarapítsuk.

Célunk és elkötelezettségünk, hogy úgy irányítsuk és működtessük a PÉTÁV Kft.-t, hogy neve egyben garanciát jelentsen a szolgáltatást igénybevevők számára.

 

A PÉTÁV Kft. vezetésének alapelv-nyilatkozata

 

A PÉTÁV Kft. vezetése kötelezettséget vállalt az integrált politikában megfogalmazott célok megvalósítására. A célok elérésében a társaság minden dolgozója aktívan köteles részt venni, ezért kiemelten fontos feladat a munkavállalók minőség- és környezetcentrikus szemléletének kialakítása és annak állandó javítása. A társaság fő feladatának tekinti a megrendelők olyan minőségű szolgáltatással való ellátását, hogy azok ragaszkodjanak a PÉTÁV Kft. tevékenységéhez. A fokozódó minőségi és környezetvédelmi elvárások teljesítése érdekében nagy figyelmet kell fordítani a munkakultúra színvonalának javítására és - a társaság egész tevékenységét átfogó integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésével és működtetésével -, azok magas szinten tartására. Az ISO 9001: 2015, valamint az ISO 14001: 2015 szabványok követelményeinek megfelelően működő integrált irányítási rendszer a társaság teljes keresztmetszetére kiterjedő minőség- és környezetirányítási szabályozási tevékenység alapja.

ISO 14001:2015 Tanúsítvány

ISO 9001:2015 Tanúsítvány