Ugrás a tartalomra

Környezetvédelem


Életminőség környezetszennyezés nélkül

A távhő tulajdonképpen nem más, mint világszínvonalú hőközponti technika párosítva a mai kényelmi és elszámolási igények szerint kialakított épületfűtési, használati melegvíz-ellátó rendszerekkel, s ez egyedülálló életminőség alapjául szolgál felhasználói számára. A város oldaláról tekintve pedig a villamosenergia-termeléssel kapcsoltan termelt hőenergiát használó távhőszolgáltatás a modern városüzemeltetés alappillérének tekinthető.
Magyarországon a jelentőségét felismerve 1998-ban törvény született a távhőszolgáltatásról. A hagyományos fűtési módokkal szemben a távfűtés nyilvánvaló előnyein túl környezetvédelmi szempontból döntő jelentősége van a kapcsolt hő és villamosenergia-termelés minél nagyobb arányú megvalósításának. A kapcsolt termelés teszi lehetővé, hogy a külön hő- és villamosenergia-termelésnél kedvezőbb tüzelőanyag felhasználásával jobb hatásfokon történhessen a kétféle termék előállítása.
A kisebb tüzelőanyag felhasználás, azon kívül, hogy a gazdaságosságot javítja, a környezetbe juttatott szennyezőanyag mennyiségét is csökkenti.

Az erőműi hőtermelés Pécsen teljes mértékben  megújuló energiaforrás felhasználásával történik.

Nincs helyi levegőszennyezés

A távhőellátó rendszer bármely hőforráshoz csatlakoztatható, ha önmagában tekintjük, szinte abszolút tiszta, a felhasználási helyen, illetve annak környezetében környezetkárosító anyagot nem bocsát ki. Levegővédelmi szempontból az elszórtan elhelyezkedő nagyszámú, alacsony kibocsátási magasságú kémények, jóval nagyobb szennyezést okoznak a helyi környezetnek, mint a jól ellenőrzött, nagy magasságú kibocsátási források. Rendkívül fontos, hogy a nagyméretű ipari tüzelőberendezések jó hatásfokkal, számítógépes folyamatirányítással pedig optimális tüzeléstechnikai paraméterekkel üzemelnek így is csökkentve a levegőbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét.

Versenyképes szolgáltatás

Az Európai Unió országaiban az 1973-as olajválságot követő időszakban az energiahatékonysági és környezetvédelmi célokkal összhangban a távhőellátás igen jelentős fejlődést mutatott. Bécsben például néhány jelentéktelen szigetüzemből 20 év alatt a sűrűn lakott városrészekre kiterjedő egységes távhőellátó hálózat jött létre, jelenleg is évente több mint 10 ezer lakást kapcsolnak be a szolgáltatásba. A felhasznált hő túlnyomó része a kapcsolt hő- és villamos energia termeléséből, 20 százaléka pedig a hulladékégetésből származik. A siker nagyrészt annak köszönhető, hogy a környezetbarát, biztonságos és kényelmes fűtési módhoz a fogyasztók más fűtési módokkal lényegében azonos áron jutottak hozzá. A villamos energiával kapcsoltan termelt és az alternatív energiahordozókat befogadni képes távhő az európai energiahordozói árarányok fokozatos hazai megvalósulását követően kiemelkedő színvonalon lesz képes hozzájárulni a városfejlődéshez, és az életminőséggel kapcsolatos egyre növekvő igények kielégítéséhez.

Előtérben a környezetvédelem

A tudóstársadalom jelentős része ma már egyetért abban, hogy a klímaváltozásért az emberi tevékenység is felelős. Természetesen a távhőszolgáltatás nem gyógyír egy világméretű problémára, de fontos lépés, melyet más is követhet. A közmondás szerint "sok kicsi sokra megy". Sok kis kémény sok káros anyagot juttat a környezetbe, ezért ha az emberek átlátják a távfűtésnek a környezetvédelemben betöltött jótékony hatását, akkor mindenki, aki ezt a fűtési módot használja, érezheti, hogy hozzátesz valamit környezete, városa tisztaságához is.