Ugrás a tartalomra

Szervezeti adatok


A 2011. évi CXII. tv. szerint közzétett adatok

1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőség

2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra:

A PÉTÁV Kft. szervezeti felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza, amely itt elérhető:

https://www.petav.hu/hu/szabalyzatok

Szervezeti egységek feladatai:

A szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 5. pontja tartalmazza, amely itt elérhető:

https://www.petav.hu/hu/szabalyzatok

 

3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

ügyvezető igazgató: Vida János

gazdasági igazgatóhelyettes: Heideckerné Müller Edit

műszaki igazgatóhelyettes: Braun Attila

üzletfejlesztési osztályvezető: Baranyai Géza

jogi és igazgatási osztályvezető: Dr. Gyantár Anita

méréstechnikai osztályvezető: Herbai Zoltán

műszaki osztályvezető: Németh András

üzemviteli osztályvezető: Iván László

szolgáltatási osztályvezető: Ócsai László

közgazdasági osztályvezető: Papp Tamás

pénzügyi és számviteli osztályvezető: Somosi Timár Brigitta

számlázási és behajtási osztályvezető: Kothencz Mónika

ügyfélszolgálati osztályvezető: Kurucz Péter

minőségügyi vezető: Gyenis Miklós

Elérhetőség

4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Kurucz Péter ügyfélszolgálati osztályvezető

Elérhetőség

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége   

Társaságunk esetében nem értelmezhető.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és adatai    

Társaságunk esetében nem értelmezhető.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke   

PKKE Pécsi Követeléskezelő Kft.

7623 Pécs,
Tüzér utca 18-20.

Tel: +36 72 503 494

E-mail: info@pkke.hu

honlap: https://pkke.hu/

PÉTÁV Kft. tulajdoni aránya: 1/3

Képviselő neve: Vida János

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai    

Nincs ilyen adat.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye    

Társaságunk esetében nem értelmezhető.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve    

Nincs ilyen adat.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adata

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Telefon: +36 1/459-7777
Fax: +36 1/459-7766
Honlap: www.mekh.hu

Elérhetőségek

Pécs M. J. Város Jegyzője

7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Telefon: 72/533-800, e-mail: jegyzo@ph.pecs.hu,

Honlap: www.pecs.hu

 

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Elérhetőségek

Honlap